Santa Cruz Roskopp Frame shaped 9.51

Santa Cruz Roskopp Frame shaped 9.51

Regular price $94.95

Santa Cruz Rob Roskopp frame shaped 9.51 x 32.26 skateboard deck